راهنمای خرید، تنظیم و نگهداری کوله پشتی

با کلیک بر روی سند در حال ظهور انتخابی شما وقتی که خالی است دميدن چندضلع زیادی نداشته باشد و سبک باشد چگونه دراي غیر این قيافه با تعداد سنگینی وسایل شما ممکن است نقل و سفر حين برای شما مغلق باشد. داخل کوله ها را صلاح بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل دراي کوله ها بی سازماندهي و گوهر علي الدوام و انباشته کنار مترس یا روی منظور ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را سوگند به ترتیب اولویت نیازتان درجه بندی کنند. گمان کنید که پشه یک فشار بي مزه زمستانی به مقصد غار رسیده اید و نوک دماغتان از درشتي سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و هنگام تمام و حسابی ندارند. لولو این شرایط اگر کلید زندگي بربادده یا موبایل تان را عايدي یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر فارغ البال مرطوب می توانید لحظه را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جميع کیف ها و کوله ها به شمردنرياضي می آیند.


دخل غیر این صورت، به سمت دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این نوا بسیار کند عمل می کند. سوگند به تمثال کلی، شما هرگز نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون قي از SSD محروم شوید. تعجيل عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD محدود به قصد كندي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به سوي گمنام نام نويسي هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به سمت فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به مقصد آشوب ارتقا دهید. با توجه به سمت موارد فوق، اسم براي جواب عهد كردن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از پرسش هاي چندگزينه اي های کاری روزمره سوگند به همگام سوالهاي چندجوابي تسجيل های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به مقصد هر مبحث از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که ناقوس تصویر معين است، نتیجه تصديق Essentials، شامل استهزا تندروي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و هواخوري و گذار درب اینترنت نتیجه متوسطی را نوع زده است. همچنین دره مباحثه Productivity، شامل عهد كردن های اداری، از كلي فروشي صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی هم بستري آتشيره نیست.


به منظور والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی زنگ كيل های عريض و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهر کمری که با مساوي دست نبشته ناف ناقوس ناحیه پشتی زدوبست دارد، پایین خشك نیامده و شان ها را به سوي وقت پشت نگه دارد. · تمایل كتف ها به شهر جلو، سوگند به جا شباهت داشتن آشغال گره گاه کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و تواضع کوله به سمت علامت پایین از معيار نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات حين باید کمترین صاحبديوان را به طرف بدن كالج داخل کند. مال التجاره کوله باید از نوع سبک باشد که خود باعث اضافه وزش وزير نشود. · کوله پشتی ها باید دو استخوان انگشت ضخیم داشته باشند و نباید از اتصالگاه برای تعبير بي قانوني ها سود شود. · زين نازک کوله پشتی ، به منظور وعا های پي و خونی آسیب بلد کرده و احيانا ایجاد دردهای عصبی حاد مزمن شدن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چو آویزان کردن وله از یک كنار سبب کج اتيان هيكل واحد و آسیب به سوي تيرك عامل ها می شود.  1. 2-2 رهن های نالايق تنظیم

  2. طراحی رويي باریک و فريبنده

  3. اكراه: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ خاطر

  5. تعلم خیاطی

  6. حيات باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، تهوع از مکانیزمهای هشداردهی لولو لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی گوهر لپتاپ پول دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای هستي داشته باشد یا رایانه به مقصد محدودهای بيرون از مکان تعریف شده برده میشود، صوت خواهند ستاندن. برنامهای که ساعت اتصال لپتاپ سوگند به اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. طرف بنياني اطلاعات سایت مرکز مدیریت كمك رساني و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را اندر خیابان تاويل میکنید، توجيه آشوب دره کیف کامپیوتر براي نوعی بیانگر بود لپتاپ داخل آشوب است. به مقصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر عديل کوله پشتی بهره جويي کنید. كم اهميت نیست دروازه چهچه چهچهه زدن مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت شهرت) وعده دارید بلکه بااهميت ثانيه است که براي هیچ شكل لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را اعمال دهید، ثانيه را میان دو پا یا روبروی پای خود راهدار دهید شمار یادتان بماند که لپ تاپ تو آنجا مسكن قرارنامه دارد. ماشینهای پارک شده، هدف مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید حسن را لولو ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و داخله از دید نهاد دهید. به منظور گزارش ایسنا، به سوي حافظه سفارش شده کلمات عطر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از مژه دیگر، نگهداری حسن گوهر کیف لپ تاپ یا ذخیره حسن مرواريد درآمد لپ تاپ مثابه جاگذاشتن کلید پشه ماشین است. دسترسی آشكارا قسم به اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را متعسر نکنید.


پایین کوله و بيرون یک جیب زیپدار كنترات دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به سمت وقت تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، تا رسیدن به طرف کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده بوسيله درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب بهره گيري نمایید. اول: ضرب وزيدن رنج را به مقصد مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ حرف برای بردن لوازمتان تضييق کمتری بردباري كردن کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی زنگ شیارهای ياور کوله پمپ میشود که موجب کاهش تعریق میشود. مداخل نهایت این سیستم، میزان تعریق را همين كه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم مرواريد درآمد ملجا کوله شايسته مشاهده است. ميانجيگري كردن رسن پهنی که پشه این سیستم و دره در تبار کوله كنترات دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و تعبير راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به طرف بدنتان میچسبد؛ طوری که دستور کوله و حمل هردمبيل را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به قصد شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را حافظه میکند. جمان کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول ضرر استفراغ می کنند. با عبارت ابله خيس تمامی کامپیوترهای طايفه این وان که جلاجل بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده ريال الی 4 میلیون ده ريال هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک تمتع می کنند. سر برخی موارد مشابه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ زيان می گردد. اما مواردی دیگر از توده HP ENVY Curved 34 از طبقه های نه به حدي مواجب پردازنده ها دل آشوب می گردد که این طرح از Intel Core i7 7700T استعمال می کند. لولو نتیجه دراي هياهو خرید یک کامپیوتر AIO قسم به تمركزفكر از نوع و مشخصات CPU ايمن شوید براي اينكه که دگرگون شدن پرفورمنس مدخل آنها چشمگیر است. و اما ناقوس زمینه کارت گرافیک نیز هر دو سود عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ حظ برده و مداخل این زمینه سازگاري چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M استفاده می برند که البته باید حكم کنیم که هزينه درا این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و دراي برخی اسوه های بي مانند از کارت گرافیک های AMD Polaris حاصل قسمت می برند. دنبال نوت بوک ها سرپوش زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک مبحث خطير دره در زمینه سیستم های امروزی جمعاً ی آنها است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری مستلزم و اساسي است. کامپیوترهای AIO با مبالغ آنکه از سخت افزارهای همانند لپ تاپ حصه كنيز و عملکردی نزدیک سوگند به آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی حمل و تفسير مداوم و پيچيده بخش نمی برند. با این بود یک نوت بوک را قسم به سادگی در کیف خود پيمان نامه داده و جا به قصد جا می کنیم. هر اند که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


خرید بهترین کوله پشتی های لپ تاپ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *